Английски (USA)   Български   Испански   Китайски - опростен   Китайски - традиционен   Немски   Португалски - Иберийски   Тамилски   Турски   Френски   Холандски   Шведски  

Home


Долното е сбирка от примерни кодове с различна степен на полезност. Опитайте ги. Човек никога не знае ...


ExpandUsefulOfficeExports - над 50 експорта от Office DLL
ExpandADO_to_DAO - конвертиране на свързан обект ADO в обект на база данни DAO
ExpandbasHebrewAndGregorian - конвертиране на датите от григорианския календар в еврейски и обратно
ExpandConnect - проверка дали имате Интернет връзка
ExpandCalendarStuff - (локализирани по възможност) имена на месеците и дните
ExpandbasDatabasePassword - намира паролата на всяка Jet 3.x/3.5x база данни
ExpandbasExecString - изпълнява стринг от IDE на VB6
ExpandbasIntlFormats - формати на валути, дати и час за други местности
ExpandUILangAndLangGroups - някои функции на UI Language и Language Group във Windows 2000
ExpandbasGUIDs - конвертиращи функции за GUID при COM, Jet и SQL Server
ExpandbasScriptJetSecurity - извеждане на защитните скриптове във Вашите бази данни
ExpandКод от статията във VBPJ "Solving Cross-Codepage Problems"
ExpandbasInCodePage - определяне на кодовата страница, която да се използва при конвертиране на Unicode в ANSI
ExpandbasDebugEx - настройващи функции
ExpandbasHijri - определя използването на мюсюлмански календар и конвертирането от / в мюсюлмански дати
ExpandКод от статията в Smart Access "Is the Query Compiled?"
ExpandКод от статията в Smart Access "Manage Replication Conflicts"
ExpandКод от статията в Smart Access "Introducing the TSI Synchronizer Object"
ExpandbasIsValidIdent - проверка дали имената не са ключови думи на VBA
ExpandПостигане на Callback функционалност в Access 97 и Office 97
ExpandbasDbcsSbcs - конвертиране на SBCS в DBCS
ExpandbasLcidCp - работа с езикови ID, LCID, кодови страници, азбуки и т.н.
ExpandbasServerList - получаване на списък на SQL сървъри в даден NT домейн
ExpandКод от статията във VBPJ “Кой е този език”
ExpandОбикновен MAPI
CollapseCopy NT file perms from one file or dir to another

If you have wanted a simple routine to copy the NT file permissions from one file ord directory or another, then you will definitely want to download the basCopyFilePerms module! As long as you have the permission to read and write the necessary information, you may well find your needs solved by the function in this module!

Home


Проблеми с този сайт? Моля обърнете се към webmaster@trigeminal.com с Вашите коментари, въпроси и предложения.