bulgariska   engelska - USA   franska   holländska   kinesiska - förenklad   kinesiska - traditionell   portugisiska - Portugal   spanska   svenska   tamilska   turkiska   tyska  

Home
Code of Varying Usefulness - Trigeminal Software, Inc. (Swedish)


Följande är en samnling av kodbitar av varierande användbarhet. Prova gärna. Man vet aldrig…ExpandUsefulOfficeExports - över 50 "exporter" från Office DLL
ExpandADO_to_DAO - Omvandla ett ADO anknytningsobject till ett DAO Databas Object
ExpandbasHebrewAndGregorian - Omvandla datum från Gregorisk till Hebresik kalender och tillbaka
ExpandConnect - Undersök om Du har en internät anknytning.
ExpandCalendarStuff - Ta reda på (möjligtvis lokala) namn på månader och dagar.
ExpandbasDatabasePassword - Ta reda på passerordet för vilken som helst Jet 3.x/3.5x databas.
ExpandbasExecString - Kör en "string" från VB6 IDE
ExpandbasIntlFormats - Hantera valuta, datum, och tids format för andra "locales"
ExpandUILangAndLangGroups - Hur att hantera några av Windows 2000 UI Språk och Språkgruppsfunktioner.
ExpandbasGUIDs - Guid omvandlingsfunktioner för COM, Jet, och SQL Server.
ExpandbasScriptJetSecurity - "Script out" säkerhetstillstånden I din databas.
ExpandKod från VBPJ Artikenl "Solve Cross-Codepage Problems"
ExpandbasInCodePage - Bestäm vilken kodsida att använda när du omvandlar Unicode till ANSI
ExpandbasDebugEx - "Debugging" funktioner.
ExpandbasHijri - Bestäm användandet av Hijri kalendern och omvandling från/till Hijri Datum.
ExpandKod från Smart Access Artikeln "Is the Query Compiled?"
ExpandKod från Smart Access Artikeln "Manage Replication Conflicts"
ExpandKod från Smart Access Artikeln "Introducing the TSI Synchronizer Object"
ExpandbasIsValidIdent - Kontrollera namn för att försäkra Dig at dom inte är VBA Nyckelord.
Expandåstakom Callback Functionality i Access 97 och Office 97
ExpandbasDbcsSbcs - Omvandla SBCS till DBCS
ExpandbasLcidCp - Jobba med språk IDs, LCIDs, Kodsidor, "Character Sets" etc.
ExpandbasServerList - Hämta en lista över SQL Servers I en "NT Domain"
ExpandKod från VBPJ artikeln: "Name That Language"
ExpandSimple MAPI
CollapseCopy NT file perms from one file or dir to another

If you have wanted a simple routine to copy the NT file permissions from one file ord directory or another, then you will definitely want to download the basCopyFilePerms module! As long as you have the permission to read and write the necessary information, you may well find your needs solved by the function in this module!

Home

Problem med sajten? Var vanlig kontakta webmaster@trigeminal.com
med dina kommentarer, frågor eller förslag.