afrikaans   arabiska   armeniska   azeriska   azeriska - latinska bokstäver   bosniska   danska   engelska - USA   farsi   finska   franska   gagausiska   georgiska   grekiska   haitiska (kreol)   hebreiska   hindi   holländska   indonesiska   italienska   japanska   kinesiska - förenklad   kinesiska - traditionell   kirgisiska   kirgisiska - kyrilliska bokstäver   klingonska   koreanska   kroatiska   makedonska   malaysiska   norska (bokmål)   polska   portugisiska - Brasilien   portugisiska - Portugal   rumänska   serbo-kroatiska - latinska bokstäver   serbo-kroatiska   slovakiska   spanska   svenska   tajikiska   tajikiska - kyrilliska bokstäver   tamilska   tatariska   thailändska   tjeckiska   turkiska   tyska   ungerska   uzbekiska - kyrilliska bokstäver   uzbekiska - latinska bokstäver   vietnamesiska  

Home
TSI Form/Report to Data Access Page Wizard Readme - Trigeminal Software, Inc. (Swedish)

TSI:s guide för konvertering av formulär/rapport till dataåtkomstsida
(9.0.5931)

INNEHÅLL

 1. Så här installerar du guiden som ett tillägg.
 2. Öppna en Access-databas.
 3. Kodkonvertering.
 4. Översatt guide!
 5. Kända problem.

 1. SÅ HÄR INSTALLERAR DU GUIDEN SOM ETT TILLÄGG
  1. Spara filen frmrpt2dap.mde på din dator.
  2. Open any Access database
  3. Verktyg|Tillägg|Tilläggshanteraren
  4. Klicka på Lägg till ny, gå till katalogen från steg 1 och markera filen frmrpt2dap.mde.
  5. Klicka på Stäng.
  6. Om du vill köra guiden klickar du på Sidor och sedan på Ny. Välj Convert Form to Page eller Convert Report to Page

 2. VAD GÖR GUIDEN? Guiden gör att du kan konvertera de flesta formulär och rapporter till dataåtkomstsidor. Den placerar kontrollerna på ungefär samma sätt som i dina formulär och rapporter. Om du konverterar rapporter i tabellform placeras alla kontroller i en rad på din dataåtkomstsida. Detta är inte önskvärt men dataåtkomstsidor har inga stoppunkter. Guiden placerar de händelseprocedurer som finns bakom dina formulär eller rapporter i motsvarande händelser på din dataåtkomstsida (bortkommenterade). Den infogar också namnen på alla proceduranrop utan händelser och makroanrop bakom dataåtkomstsidan (även dessa bortkommenterade).
 3. KODKONVERTERING När guiden är klar är nästa viktiga steg att konvertera koden (bortkommenterad) från VBA till VBScript. Länkarna nedan går till några informationsblad från Microsoft om hur du lägger till skript på dina sidor

  Programming Data Access Pages
  Examples of expressions used on data access pages
  How to Simulate a Form "Create" Event in VBScript
  Deploying Data Access Pages on the Internet or Your Intranet
  Frequently Asked Questions About RDS
  Connecting Data Access Pages
  Creating Data Access Pages   (Chapter 10 of the Access 2000 Developer's Handbook, Volume 2)

 4. Översatt guide:

  Denna guide översätts till de språk som Access finns översatt till genom att använda Offices användargränsnittspråk för din installation av Access. Dessa språk är:

  • afrikaans (1078)
  • arabiska (1025)
  • armeniska (1067)
  • azeriska (2092)
  • azeriska - latinska bokstäver (1068)
  • baskiska (1069)
  • bosniska (4122)
  • bulgariska (1026)
  • danska (1030)
  • engelska - USA (1033)
  • estniska (1061)
  • farsi (1065)
  • finska (1035)
  • franska (1036)
  • franska - Kanada (3084)
  • gagausiska (32799)
  • georgiska (1079)
  • grekiska (1032)
  • haitiska (kreol) (15372)
  • hebreiska (1037)
  • hindi (1081)
  • holländska (1043)
  • indonesiska (1057)
  • italienska (1040)
  • japanska (1041)
  • jiddish (1085)
  • katalanska (1027)
  • kinesiska - förenklad (2052)
  • kinesiska - traditionell (1028)
  • kirgisiska (1088)
  • kirgisiska - kyrilliska bokstäver (32832)
  • klingonska (1554)
  • koreanska (1042)
  • kroatiska (1050)
  • lettiska (1062)
  • litauiska (1063)
  • makedonska (1071)
  • malaysiska (1086)
  • norska (bokmål) (1044)
  • polska (1045)
  • portugisiska - Brasilien (1046)
  • portugisiska - Portugal (2070)
  • rumänska (1048)
  • ryska (1049)
  • serbo-kroatiska - latinska bokstäver (2074)
  • serbo-kroatiska (3098)
  • slovakiska (1051)
  • slovenska (1060)
  • spanska (3082)
  • svenska (1053)
  • tagalog (1124)
  • tajikiska (1064)
  • tajikiska - kyrilliska bokstäver (32808)
  • tamilska (1097)
  • tatariska (1092)
  • thailändska (1054)
  • tjeckiska (1029)
  • turkiska (1055)
  • tyska (1031)
  • ukrainska (1058)
  • ungerska (1038)
  • uzbekiska - kyrilliska bokstäver (2115)
  • uzbekiska - latinska bokstäver (1091)
  • vietnamesiska (1066)
  • vitryska (1059)

 5. PROBLEM I DEN HÄR GUIDEN:
  1. Kontroller utan stöd

   Guiden för konvertering av formulär/rapport till dataåtkomstsidor konverterar för närvarande inte följande kontroller, främst för att de saknar en självklar motsvarighet på dataåtkomstsidor:

   • Bunden objektram
   • Anpassad kontroll
   • Sidbrytning
   • Växlingsknapp

   Vi överväger att inkludera stöd för några av dessa kontroller i kommande versioner av guiden.

  2. Kodhantering

   I följande fall kommer ingen kod att infogas bakom dataåtkomstsidan:

   • Händelser i formulärhuvud
   • Händelser i formulärfot
  3. Flikkontroll

   Access stöder inte flikkontroll i redigeraren för dataåtkomstsidor. Huvudorsaken är att DHTML inte stöder lokal flikkontroll. Flikkontrollen som skapas av den här guiden består av en tabell med en rad för flikkontrollens flikar och en serie DIV-sektioner (staplade) för sidorna. Flikkontrollen fungerar inte vid designtillfället. Det enda sättet att redigera sidor som inte ligger överst är därför att flytta undan de andra sidorna tillfälligt och sedan flytta tillbaka dem när du är klar. Detta är en begränsning i Access och "TriEdit/DHTML", inte i guiden.

  4. Blanksteg i namn

   Blanksteg kan ställa till problem om de används i kontrollnamn, särskilt vid skriptkörning. Detta verkar vara en begränsning i DHTML. Vi rekommenderar att du endast använder formulär och rapporter utan blanksteg i namnen för bundna kontroller och kontrollflikar.

  5. Formatkonvertering

   Eftersom formaten i formulär och rapporter inte är tillgängliga i dataåtkomstsidor finns det vissa begränsningar för vad som kan konverteras. Skuggmarkering av kontroller konverteras dåligt. Det finns inget motsvarande skuggformat för dataåtkomstsidor. Det bästa vi kan åstadkomma är att använda grooved-formatet, vilket inte ger det ideala resultatet. Du kan ändra ramformatet på egenskapssidan för Access eller genom att använda Microsoft Skriptredigeraren.

Skicka alla frågor, förslag, klagomål, kommentarer osv, till frmrpt2dap@trigeminal.com. Vi hoppas att du har användning för guiden!

Julianne Lee
Michael Kaplan

Trigeminal Software, Inc.
24 oktober 1999