Английски - United Kingdom   Английски (USA)   Български   Грузински   Гръцки   Иврит   Испански   италиански   Китайски - опростен   Китайски - традиционен   Немски   Португалски - Иберийски   Румънски   Таи   Тамилски   Турски   Фарси   Френски - Canada   Френски   Хинди   Холандски   Шведски   Японски  

Home
Trigeminal Software, Inc. е фирма за разработване на софтуер и консултантски услуги, насочена към софтуерни решения с използване на:
  • Microsoft Visual C++ 6.0 (и 7.0!)
  • Microsoft Visual Basic 6.0 (и 7.0!)
  • Microsoft SQL Server 7.0 и 2000
  • Microsoft Jet 3.5x и 4.xx
  • Microsoft Access 97 и 2000
  • Microsoft Internet Information Server/Active Server Pages
Какво се намира на сайта на TSI (или защо Ви трябва да идвате тук)

Последна Промяна   04/22/07 10:28 PM

Проблеми с този сайт? Моля, обърнете се към webmaster@trigeminal.com
с Вашите коментари, въпроси и предложения.


Internationalization With Visual Basic Internationalization
With Visual Basic

http://www.i18nWithVB.com

Released 22 Sep 2000


Designed in Microsoft FrontPage 2000 (SR1) and Deployed with Microsoft FrontPage 2002     Powered by Microsoft Windows 2000 Server and Microsoft Internet Information Server 5.0     Optimized for Viewing with Microsoft Internet Explorer 5.0 and higher!     Works really well in Mozilla, any milestone after 14, on all languages (prior milestones have problems in bidirectional languages)