Bulgaars   Chinees - Simplificeren   Chinees - Traditioneel   Duits   Engels (Verenigde Staten)   Frans   Nederlands   Portugees - Iberisch   Spaans   Tamil   Turks   Zweeds  

Home
Code of Varying Usefulness - Trigeminal Software, Inc. (Dutch)


Hieronder volgt een verzameling min of meer nuttige kode. Probeer maar. Je weet maar nooit…


ExpandUsefulOfficeExports - Meer dan 50 exports van de Office DLL
ExpandADO_to_DAO - Konverteer een ADO Connection objekt naar een DAO Database objekt
ExpandbasHebrewAndGregorian - Konverteer datums van Gregoriaanse naar Hebreeuwse kalender en terug.
ExpandConnect - Test of je een Internet verbinding hebt
ExpandCalendarStuff - Een lijst met (gelokaliseerd indien nodig) namen van maanden en dagen
ExpandbasDatabasePassword - Vind het database password van een Jet 3.x/3.5x database
ExpandbasExecString - Uitvoeren van een string expressie vanuit de VB6 IDE
ExpandbasIntlFormats - Behandel currency, date, en time formaten voor andere landen
ExpandUILangAndLangGroups - Behandel sommige Windows 2000 UI Language and Language Group Functies.
ExpandbasGUIDs - Guid konversie funkties voor COM, Jet, en SQL Server
ExpandbasScriptJetSecurity - Beschrijven van beveiligingspermissies in jouw databases
ExpandKode voor het VBPJ Artikel "Solve Cross-Codepage Problems"
CollapsebasInCodePage - Bepaal de CodePage te gebruiken wanneer je van Unicode naar ANSI konverteert

Er mist iets in het artikel van VBPJ (en het voorbeeldcode): het veronderstelt dat je al weet welke code-pagina je moet gebruiken en wat is nodig om de conversie van Unicode naar Ansi en terug uit te voeren. Soms is deze een redelijke verondersteling, soms niet. Als dat niet het geval is, moet je een manier hebben om naar een willekeurige string te kijken om te weten welke code-pagina je moet gebruiken. Bekijk het module basInCodePage, in het bijzonder de functies FstringInCpg (accepteert een code-pagina en een string) en FstringInCpgEx (accepteert een LCID en een string). De returnwaarde is "True" als de string door de betreffende code-pagina?LCID wordt ondersteund.

Tevens bevat deze module de functies WToA en AtoW, die de eigenlijke conversie uitvoeren. Ze maken gebruik van de MSO* functies, in plaats van de OS WideCharToMultiByte and MultiByteToWideChar. Deze functies zijn flexibeler en kunnen meer code-pagina's aan dan de overeenkomstige OS versies. Gewoon kiezen welke je wilt gebruiken (de mso97 runtime dat komt met V), de Office 8.0 dll, Office 9.0 dll, of de originele OS functies)!


ExpandbasDebugEx - Debugging Funkties
ExpandbasHijri - Bepaal of de Hijri kalender gebruikt wordt, en konversies van en naar Hijri datums
ExpandKode voor Smart Access Artikel "Is the Query Compiled?"
ExpandKode voor Smart Access Artikel "Manage Replication Conflicts"
ExpandKode voor Smart Access Artikel "Introducing the TSI Synchronizer Object"
ExpandbasIsValidIdent - Test namen om na te gaan dat ze geen VBA Keywords zijn
ExpandImplementeren van Callback Functionality in Access 97 en Office 97
ExpandbasDbcsSbcs - Konverteer SBCS naar DBCS
ExpandbasLcidCp - Werk met Language IDs, LCIDs, Code Pages, Character Sets enz.
ExpandbasServerList - Verkrijg een lijst van SQL Servers op een NT Domain
ExpandCode uit het VBPJ-artikel "Noem Die Taal"
ExpandSimple MAPI
ExpandCopy NT file perms from one file or dir to another

Home

Problemen met deze pagina? Neem contact op met de webmaster@trigeminal.com
met uw commentaar, vragen of suggesties.