Chinees - Simplificeren   Duits   Engels (Verenigde Staten)   Frans   Nederlands   Portugees - Iberisch   Spaans   Tamil  

Home
Trigeminal Software, Inc. - Microsoft and Other Resources and Links (Dutch)

Hieronder staat links naar diverse replicatie- en andere bronnen. Geenszins een complete lijst (maar hij bevat een aantal van mijn favorieten) -- Michael Kaplan

 • Een van de grootste problemen bij Interner-replicatie is het bepalen wanneer je de Internet-server goed hebt geconfigureerd. Een tool die je kunt gebruiken om te bepalen of een Jet 4.0-Internet-replicatieprobleem ligt op het vlak van de serverconfiguratie of op een ander vlak, is bigpost.exe. Dit is een gecompileerde versie van het VC++ project, dat gevonden kan worden in de MS Knowledge Base in Q177188. Om het aan te roepen: unzip, ga naar de commandoregel en tik:
  bigpost.exe 1 InternetServer Dropbox/test.dat
  
  (waarbij je natuurlijk je eigen namen invult voor server en dropbox) waardoor een bestand van 1 K met de naam test.dat in de dropbox wordt gezet. Als dit mislukt, ligt het probleem aan de configuratie van de InternetServer! Let op: dit is een slechts een niet-ondersteund voorbeeld uit het KB-artikel hierboven om aan te geven hoe de HttpSendRequestEx API-aanroep gebruikt moet worden (die Internet-replicatie gebruikt). Zie het KB-artikel voor een beter begrip van wat deze EXE doet. Ik heb bigpost.exe bij een aantal gelegenheden kunnen gebruiken om een ISP te bewijzen dat het probleem ligt bij hun instelling van de Internetserver, in plaats van hoe replicatie werkt! :-)


 • Mijn favoriete algemene site voor Microsoft Access is Dev Ashish's site, http://www.mvps.org/access/. Dev is een verbazingwekkende kerel, die meer van Access weet dan de meeste mensen ooit zullen doen. En hij heeft een geweldige website samengesteld over zo ongeveer alle aspecten van Microsoft Access! (hij heeft ook veel kennis van html, dhtml en dergelijke "web"-technieken, en hij heeft me erg geholpen bij onderdelen van deze site!)


 • Als je een database wilt splitsen in een front end en een back end _na_ replicatie, Jeffrey Streutker heeft een excellent artikel geschreven met stap-voor-stap instructies over hoe je dit kunt bereiken.


 • De Replicatie Website Bevat informatie over:
  • Wat is Database replicatie?
  • Het gebruik van de User Interface Commands bij Replicatie
  • Het gebruik van Werkmap-Replicatie
  • Het gebruik van de Replicatie-Manager
  • Het gebruik van Data Access Objects (DAO) om Replicatie te Beheren
  • Microsoft Access Replication FAQ


 • De Replication FAQ, samengesteld door verschillende Microsoft MVP's (Most Valued Professionals)


 • Een hoop Microsoft Knowledge Base-Artikelen over Replicatie en een aantal andere onderwerpen die mijn aandacht vingen. De onderwerpen die niet op replicatie betrekking hebben zijn aangegeven met rood, en de drie kolommen staan voor Access 95/Jet 3.0, Access 97/Jet 3.5 respectievelijk Access 2000/Jet 4.0.


 •   Q248112   ODE97: Access 97 Run-Time Application Incorrectly Uses Access 2000 Executable
    Q191916   ACC97: No Common Point to Synchronize Replicas After Year 2000
      Q243957 MOD2000: Access 2000 Run-Time Minimum Now Available for Download
    Q172733   Updated Version of Microsoft Jet 3.5 Available on MSL
      Q239114 Updated Version of Microsoft Jet 4.0 Available on MSL
  Q151186     ACC95: Updated Jet DLLs Available on MSL
      Q202479 ACC2000: Unexpected Characters Appear When You Convert Databases That Have Non-U.S. English Characters
      Q222446 ACC2000: Unexpected Characters in Database Converted from Localized Version of Earlier Version of Access
    Q191224   ACC97: AcLicn97.exe Available for Download on MSL
  Q223043 Q223043 Q243895 ACC: Database Password Appears Even Though It Was Never Set
      Q240293 How to Deploy an Access Data Project That Includes the Microsoft Data Engine
      Q241141 ACC2000: How to Install Access 97 and Access 2000 on the Same Computer
      Q240967 MOD2000: How to Distribute Replication Manager 4.0 by Using the P&D Wiz?
    Q222150   ACC97: Internet Synchronization Fails with "Internet is Very Slow" Error
  Q153526 Q153526 Q208394 ACC/ACC2000: How to Make a Replicated Database a Regular Database
  Q173002 Q173002 Q198638 ACC/ACC2000: How Replcation Manager Determines Base Replica
  Q158930 Q158930   ACC: How to use the ReplicationConflictFunction property
  Q138443     ACC95: How Replication Affects AutoNumber Fields
  Q158934 Q158934   ACC: Cascade Deletes May Cause Err Msg in Synchronized Replica
    Q193208   ACC97: Query Design Changes Cause Synchronization Error
  Q158936 Q158936   ACC: Recovering Data from a Nonmember of a Replica Set
    Q163130   ODE97: Apply Button Dimmed When Converting DB to Design Master
    Q163131   ODE97: Replication Manager Leaves Replica Set Info in Registry
  Q138828 Q164553   ACC95/ACC97: Jet Replication White Paper Available on MSL
    Q181371   ACC97: Internet Replication White Paper Available on MSL
  Q173044     ACC95: Replication/Synchronization Fails, Error in Msjtrclr
  Q164237     ACC95: Deleted Replicas Still Show in Synchronization List
    Q164784 Q198950 ACC97/ACC2000: Unable to Remove Deleted Replica from Synchronize List
    Q170493 Q199067 ACC97/ACC2000: Replica Remains in Synchronize Dialog Box After Deletion
    Q164785   ACC97: DB Doesn't Close and Reopen After Failed Synchronization
  Q182464 Q182464 Q207629 ACC/ACC2000: Delete Queries Cause Size of Replicated Database to Grow
    Q170701 Q210606 ACC97/ACC2000: Objects Appear Replicable for Users with No Permissions
  Q169955 Q169955 Q210612 ACC/ACC2000: Parameter Query Returns No Records with Replication ID Field
      Q225907 ACC2000: ReplicationID AutoNumber Field of Can Be Edited in a Data Access Page
  Q136134 Q136134   ACC: How to Make a Database Replicable
  Q138442     ACC95: How Replication Increases Size of Database
  Q138443     ACC95: How Replication Affects AutoNumber Fields
  Q145771     ACC95: Error Exporting MS Access 95 Table to Version 2.0
  Q149086     ACC95: Duplicate AutoNumber Values Present
      Q224346 ACC2000: Error Message: The User-Supplied Function Named '' Could Not Be Found
  Q165271 Q165271   ACC: Synch with Replicas Before Changing Design Master Schema
    Q176628   ACC97: Microsoft Partial Replica Wizard Available on MSL
    Q171949   ODE97: Can't Synchronize Over the Internet to Same Internet Server
    Q165830   ACC97: Problems Adding Records to Replicated Database Using ASP
    Q168398   ACC97: Access 97 Replica to Regular DB Wizard Available on MSL
  Q170551 Q170551   ADT/ODE: Transporter and Synchronizer Can't Share Log File
    Q170595   ODE97: Correct Syntax for Internet Synchronization Using DAO
    Q171949   ODE97: Can't Synchronize Over Internet to Same Internet Server
  Q173002 Q173002   ACC: How Replication Manager Determines Base Replica
    Q173006 Q198633 ACC/ACC2000: "File Sharing Lock Count" Error During Synchronization
    Q173171   ODE97: Failed Internet Synchronization Leaves Files on Server
    Q174496 Q197522 ACC97/ACC2000: Misleading Information in IIS Readme.HTM
  Q182867 Q182867   ACC: Jet Database Engine 3.x Error Messages Due to Corruption
    Q201222   ACC97: More Than One Synch Displayed on Status Bar
      Q207588 ACC2000: Changes to Connect Property Don't Synchronize to Replicas
  Q180081 Q180081 Q203627 ACC/ACC2000: Synchronization Fails When System Date Is Greater Than 2038
  Q160753 Q160753 Q208222 ACC/ACC2000: "The Replication ID You Entered Is invalid" Error in Query
      Q200598 ACC2000: DocErr "What Name AutoCorrect Fixes and Doesn't Fix"
      Q240826 ACC2000: Lost Printer Settings When Name AutoCorrect Is Enabled"
  Q156251     ADT95: Can't Configure Local Dropbox in Replication Manager
    Q222135   ACC97: Using Microsoft Jet with IIS
    Q163652   ODE97: Error Message: ISAM Unable to Register Itself in Custom Application
  Q156251     ADT95: Cannot Configure Local Dropbox in Replication Manager
      Q198503 ACC2000: Problems When You Use Instr() to Find Special Characters
      Q210069 ACC2000: How to Format Dates as U.S. Dates Regardless of Regional Settings
      Q200459 ACC2000: You Cannot Enter Zero-Length Strings on Data Access Pages
      Q210455 ACC2000: Sample Function to Determine Language Version
      Q208436 ACC2000: Report OutputTo Text File Adds Random Blank Lines
      Q282977 ACC2000: Microsoft Access 2000 Replication FAQ Available in Download Center
      Q207787 ACC2000: Synchronize with Replicas Before You Change Design Master Schema
      Q225907 ACC2000: Security/Replication Tools Do Not Operate Against SQL 6.5
    Q230152   PRB: Cannot Add Rows to a Replica Database with ADO
      Q233488 ACC2000: Unable to Synchronize with MSDE/SQL Server on Windows 95 or 98

Home

Problemen met deze pagina? Neem contact op met de webmaster@trigeminal.com
met uw commentaar, vragen of suggesties.