Bulgarian   Chinese - Simplified   Chinese - Traditional   Dutch   English - United States   French   German   Greek   Portuguese - Iberian   Romanian   Spanish   Swedish   Tamil  

Home

Декларация за съответствие с Y2K на
Trigeminal Software, Inc.


Наистина НЕ исках да правя тази страница. За съжаление наистина ми писна да отговарям на отделни писма от електронната поща по тази тема, така че се надявам тази страница да реши въпроса.

От програмните средства в този сайт нито едно не използва никакви дати! Така че те очевидно не включват никакви проблеми с 2000 г., наричани “проблем Y2K". Затова целият проблем не се отнася за случая, нали? Не си правете труда да отговаряте, това беше риторичен въпрос.

Да навлезем малко в семантиката. Думата съгласуване, която се употребява в английския език за проблема с 2000 г., има много определения, нито едно от които в действителност не изглежда да се отнася за конкретния въпрос, тъй като те винаги подразбират съобразяване с желанията на другите. Като правило, обслужващите програми (утилитите), които пиша, не се съобразяват с никого! Все пак те не влизат в противоречие с 2000 г., а си съжителстват мирно с нея, без гръм, трясък и откази, така че може да се каже, че те са съвместими с 2000 г. Това е много по-точен термин (между другото, какво ли би трябвало да значи "съобразяване с 2000 г."?).

Позволете ми освен това да добавя, че ако наистина сте отделили време за разглеждане на програмните средства и работата им, би трябвало да сте разбрали това, без дори да питате. А ако сте някой, натоварен с проверка на всички програмни средства, би трябвало да попитате някого, който наистина е използвал обслужващата програма. А ако никой не я използва, защо ли изобщо Ви е грижа статусът Y2K на обслужващите програми? :-)

Отделно трябва да отбележа по въпроса, за който получавам най-много писма по електронната поща, че наистина по договор с Microsoft написах Replication Conflict Viewer, който се доставя със SQL Server 7.0 и Office 2000. Той не е собственост на моята фирма и в действителност беше досадна програмна грешка (бъг), че "Trigeminal Software, Inc." бе изредена като фирма в двоичния код (това явно е малко известна особеност на Visual Basic 6.0). Това бе оправено в по-късните версии и фирмата ми, след като не го притежава, не може да дава каквито и да е “официални” декларации за съвместимостта му, след като той не е собственост на TSI. Неофициалноми позволете да потвърдя, че Viewer бе предвиден винаги да показва четирицифрени години, независимо от настройките в контролния панел на компютъра. Той бе написан с VB6, който използва “плъзгащия прозорец”, осигуряван от oleaut32.dll за интерпретиране на каквито и да е дати с две цифри, които би могъл да въведе потребителя. Така че мога неофициално да заявя, че той би спазил указанията за съвместимост с 2000 година, както са изложени от Microsoft. Обаче не искам да давам официални декларации по този въпрос, тъй като нямам законното право на това. Ако Ви трябва повече от това неофициално заявление, Ви предлагам да се обърнете към Microsoft, тъй като това е собственикът на Viewer.

Трябва също отделно да отбележа, че асистентът за частични репликации - "Partial Replica Wizard", на Access 97, който бе пуснат в мрежата от Microsoft, бе също така написан от TSI за Microsoft и той също включва имената на Michael Kaplan и фирмата в списъка си на характеристиките на базите данни - "Database Properties." Никога не съм знаел, че има такава особеност, но много хора са я открили и ми искаха декларации за съвместимост с Y2K. Този бъг бе оправен в Access 2000, за негова чест. За това програмно средство ми позволете да кажа, че то никога не показва дати, изобщо. Ако зададете частичен репликационен филтър на колона с дати и въведете двуцифрена година, този филтър ще се прати на DAO, оттам на Jet, оттам на службата за изрази (expression service) и накрая на oleaut32.dll, който ще обработи двуцифрената година с използване на същия “плъзгащ прозорец”, споменат по-горе. Така че и за него мога да кажа (неофициално), че е съвместим с Y2K. Все пак не искам да правя официално заявление по този въпрос, тъй като пак нямам законното право на това. Ако Ви трябва повече деклариране от това, Ви предлагам да се обърнете към Microsoft, тъй като те притежават Асистента и те също така притежават базовите DAO, Jet, службата за изрази и всички засегнати компоненти.

В крайна сметка 2000-та година или не е важна за предлаганите обслужващи програми, създадени от Trigeminal Software, Inc., или програмните средства не принадлежат на TSI. Затова наистина няма за какво да се дава официална Y2K декларация. Ако имате още въпроси, можете да ги изпратите на y2k@trigeminal.com. Имайте предвид, че сървърът ще отхвърля всякакви такива запитвания без преглеждане, така че няма да получите отговор; но ако ще се почувствате по-добре с изпращането на електронна поща, като някакъв вид пречистване, TSI Ви предлага тази възможност.

А сега ме оставете на мира.

Michael Kaplan
Trigeminal Software, Inc.
8 ноември 1999 г.

Home


Проблеми с този сайт? Моля обърнете се към webmaster@trigeminal.com с Вашите коментари, въпроси и предложения.